Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1177
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 31-01-2014, 00:04
31-01-2014, 00:04

T.C. İçişleri Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. İçişleri Bakanlığı T.C. İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı; yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak, illerin genel idaresini düzenlemek, mahalli idareler üzerinde merkezi idare adına vesayet makamı olarak nezarette bulunmak ve idari açıdan aldığı kanuni tedbirlerle bu idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, halkın nüfus ve vatandaşlık işlemlerini yerine getirmek, muhtemel savaş ve tabii afetler konularında sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevli bu bakanlık, üstlenmiş olduğu bu çok önemli görevleri merkez ve taşra teşkilatları marifetiyle yerine getirmektedir.

Konu Etiketleri: İçişleri Bakanlığı, türkiye cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yetkileri, İçişleri Bakanlığı görevleri, İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı adres, İçişleri Bakanlığı telefon, İçişleri Bakanlığı iletişim, İçişleri

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1111
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 30-01-2014, 23:58
30-01-2014, 23:58

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı; Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, ayrıca eğitim ve öğretim konularında Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak, her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve kuruluş kanununda belirlilen diğer görevleri yürütmektedir.

Konu Etiketleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim, meb, türkiye cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, tc Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlıklar, bakanlıklarımız, Milli Eğitim Bakanlığı görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkileri, Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, Milli Eğit

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 782
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 30-01-2014, 23:51
30-01-2014, 23:51

T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Millî Savunma Bakanlığı T.C. Millî Savunma Bakanlığı

31 Temmuz 1970 tarihli ve 1325 sayılı "Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun" kapsamında Millî Savunma Bakanlığı, millî savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini; Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlarına göre barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini; silah, araç gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini; harp sanayi hizmetlerini; sağlık ve veteriner hizmetlerini; inşaat, emlâk, iskân ve altyapı hizmetlerini; mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini yürütmekten sorumludur.

Konu Etiketleri: Millî Savunma Bakanlığı, milli savunma, savunma bakanlığı, türkiye cumhuriyeti, tc, Millî Savunma Bakanlığı görevleri, Millî Savunma Bakanlığı yetkileri, kamu hizmetleri, kamu kurumları

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1928
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 27-02-2013, 07:34
27-02-2013, 07:34

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Dışişleri Bakanlığı T.C. Dışişleri Bakanlığı

19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun dış işleri Reis-ül Küttap’ın yönetiminde idare edilmekteydi. Ancak Reis-ül Küttap aynı zamanda devlet yazışmalarını yapmak ve Devletin ana kayıtlarını tutmak gibi başka görevler de üstlenmişti. 1793’te III. Selim döneminde ilk sürekli Büyükelçilik Londra’da açılmış ve Yusuf Agah Efendi ilk sürekli Osmanlı Büyükelçisi olarak atanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti de sürekli temsil ve karşılıklılık esaslarına dayalı diplomasiyi uygulamaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinde görev yapan Osmanlı Büyükelçileri, ikili ilişkilerin yürütülmesine ek olarak atandıkları ülkelerle ilgili bilgiler aktarmak suretiyle İmparatorluğun Batılılaşma ve reform sürecini hızlandırıcı rol oynamış, devlette modernleşmenin öncüleri olmuşlardır.

Konu Etiketleri: kamu hizmetleri, Dışişleri Bakanlığı, türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, dışişleri, dışişleri bakanı, tüm bakanlıklar, tüm bakanlar

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 2070
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 27-02-2013, 06:53
27-02-2013, 06:53

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

VİZYON

Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, tüm kullanıcılar için; kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, adil ve ekonomik olarak sunulmasını sağlamak ve denetlemektir.

MİSYON

Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, çağdaş uygarlık seviyesinin de üstünde sunulmasını sağlayarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve insanların yaşam kalitesini artırmak.

Konu Etiketleri: kamu, kamu haber, bakanlıklar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve haberleşme bakanlığı, Türkiye bakanlık, ulaştırma denizcilik bakanlığı, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ulaştırma bakanı

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1729
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 19:42
26-02-2013, 19:42

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilk çekirdeği 1930'lu yıllarda İktisat Vekaleti içinde oluşmuştur. 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bu Bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu kurulmuştur. 8 Haziran 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunuyla İş ve İşçiler Bürosu, İş Dairesi haline getirilmiştir.

Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki 3271 sayılı Kanunun 1. Maddesine dayanılarak, Başbakanın 7 Haziran 1945 tarih ve 6-376/6 sayılı teklifi üzerine 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuş hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır.(R.G. 27 Haziran 1945)

Konu Etiketleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma bakanlığı, sosyal güvenlik bakanlığı, bakanlıklar, bakanlar, bakan, bakanlık

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1736
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 17:57
26-02-2013, 17:57

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmaktır.

Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak

Bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilimsel bilgiye dayalı düşüncenin özendirilmesini sağlamak,

Konu Etiketleri: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi bakanlığı, teknoloji bakanlığı, bilim ve teknoloji bakanlığı, sanayi bakanı

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1768
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 17:45
26-02-2013, 17:45

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 4951 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25.12.1963 tarih ve 4-400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur. Bakanlık Teşkilat Kanunu 13.02.1983 tarihinde 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş, 01.03.1985 tarihinde çıkarılan 3154 Sayılı Kanunla son şeklini almıştır. Ancak, görevlerin daha etkin yürütülebilmesi için, 3154 Sayılı Kanunun bazı maddeleri ilk kez 14.04.1989 tarihinde yürürlüğe giren “Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu İle İlgili Birimler Kurulması”na dair 367 Sayılı KHK çerçevesinde değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikler kapsamında 28 Aralık 1989 tarihinde Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ana hizmet birimi olarak kurulmuştur. 12.08.1993 tarihinde ise 3154 Sayılı Kanun 505 Sayılı KHK ile yeniden değiştirilerek ana hizmet birimlerindeki iki Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline dönüştürülmüş ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapan 27.06.2001 tarih ve 4693 Sayılı Kanun ile Ana Hizmet Birimi olarak Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 2005 yılında yürürlüğe giren 5436 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile de tüm kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) oluşturulmuş ve bu çerçevede Bakanlığımızda 2006 yılında APK Kurulu Başkanlığı yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.

Konu Etiketleri: kamu, kamuhizmeti, kamu hizmetleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji bakanlığı, tabi kaynaklar bakanlığı, türküye cumhuriyeti enerji bakanlığı, türkiye enerji bakanı, enerji ve tabii kaynaklar, bakan, bakanı, bakanlıklar

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1721
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 17:36
26-02-2013, 17:36

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Konu Etiketleri: kamu hizmetleri, kamu, kültür bakanlığı, turizm bakanlığı kültür ve turizm bakanlığı, türkiye cumhuriyeti kültür ve turizm bakanlığı, türkiye turizm bakanlığı, bakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, bakanlık adresleri, bakan, bakanlar

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1547
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 11:14
26-02-2013, 11:14

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Kategori: Kamu Kurumları

T.C. Ekonomi Bakanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı

Birinci Dünya Savaşından sonra dağılan Osmanlı İmparatorluğu döneminde dış ticaret politikası daha ziyade gümrük politikası aracılığı ile yürütülmüş ve ayrıca bir dış ticaret politikasına ve örgütüne gerek duyulmamıştır.

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı sırasında 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 Mayıs 1920'de kabul ettiği 3 sayılı Kanunla 11 kişilik ilk Bakanlar Kurulu'nu oluşturmuştur. Bu Bakanlar Kurulu'nda Ticaret, Sanayi, Maden, Ziraat ve Orman işlerini yürütmek üzere bir İktisat Bakanlığı yer almıştır. Sonradan Ziraat ve Orman işleri ayrılarak ayrı bir Bakanlık oluşturulmuştur.

10.8.1925 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle, yurtdışında önemli ticaret merkezlerinde Ticaret Temsilcilikleri kurulması sağlanmış ve böylece ilk kez yabancı ülkelere gönderilecek Ticaret Temsilcilerinin nitelikleri ve görevleri belirlenmiştir.

27 Mayıs 1934 tarihinde kabul edilen 2450 sayılı Kanun ile kurulan İktisat Bakanlığının görevleri kara ticareti, deniz ticareti, sanayi ve maden işlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu meyanda dış ticaret konuları ile ilgili birimler ilk kez Dış Ticaret Reisliği (Türk Ofis) ismi altında toplanmıştır.

Konu Etiketleri: kamu hizmetleri, ekonomi, ekonomi bakanlığı, tütkiye ekonomi bakanlığı, türkiye cumhuriyeti ekonomi bakanlığı, bakanlıklar, ekonomi nedir, tc ekonomi bakanlığı, bakanlığı, bakanlık haber

Önceki Sonraki