Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 981
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 09:14
26-02-2013, 09:14

Türkiye Kamu Sendikası - Türk Kamu Sen

Kategori: Sendikalar

Türkiye Kamu Sendikası - Türk Kamu Sen Türkiye Kamu Sendikası - Türk Kamu Sen

Türkiye Kamu-Sen, 18 Haziran 1992’de kurularak Türk sendikacılık hareketindeki yerini almıştır. Bu gün Türkiye’nin en büyük kamu çalışanları sendikası konfederasyonu olmanın gururunu taşıyoruz. Bugün sendikal hayatta 17 yılı geride bırakmış bulunuyoruz. 1992 yılında, şu anda yürürlükte olan 4688 sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu olmadığından gerek örgütlenme gerekse faaliyet alanında büyük sıkıntılar çektik. Nitekim en büyük memur konfederasyonu olan Türkiye Kamu-Sen, o dönemde büyük uğraşlar vermiş ve 2001 yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yürürlüğe girmiş ve memur sendikacılığı hukuki bir zemine oturtulmuştur.

Bugün Türkiye Kamu-Sen, 400 binin üzerindeki üye sayısı ile her platformda Türk memurunu temsil etmekte, onların, gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Özellikle uluslar arası alanda bir çok engellemeyle karşılaşmamıza rağmen bir çok atılım gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Her yılın Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilen ILO Konferanslarında yaptığımız sunumlarla memurlarımızın sorunlarını uluslar arası arenaya taşıdık. Ayrıca Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi’nde de memur kesimini biz temsil etmekteyiz. Uluslar arası alandaki bu faaliyetlerimizin çok yakın bir gelecekte meyvesini vereceğinden ve memurlarımızın toplu sözleşme ve grev hakkı dahil olmak üzere tüm demokratik ve sendikal haklara kavuşacağından şüphemiz yoktur.

Konu Etiketleri: Kamu Hizmetleri, Kamu sendikası, Kamu sendikaları, kamu görevleri, kamu hizmeti, türkiye kamu sendikası, türkiye kamu sen, kamu sen, türk kamu sen, sendikalar, sendika, konfederasyon, kamu sen konfederasyon, sendikalar konfederasyonu, memur sen, memur sen

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 869
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 08:51
26-02-2013, 08:51

Türk İmar Sen

Kategori: Sendikalar

Türk İmar Sen Türkyie İmar Sendikası

Kısa adı:"TÜRK İMAR-SEN" olan Türkiye İmar ve İnşa Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası', Kurucular kurulunca hazırlanan evrakların 18 Haziran 1992 tarihinde Ankara Valiliğine verilmesiyle kurulmuştur. Aralarında Türk İmar-Sen'inde bulunduğu 14 sendika tarafından 24 Haziran 1992 tarihinde , kısa adı Türkiye Kamu-Sen olan Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu kurularak, çalışma hayatında işçi kesimi dışında kalan kamu çalışanlarının kendi sendikal örgütleri içinde örgütlenmeleri için çalışmalar başlatılmıştır.

25 Haziran 2001 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4688 sayılı kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 12 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 13 ağustos 2001 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Kanun, yayım tarihinde faaliyet gösteren ve aralarında Türk İmar-Sen'inde bulunduğu sendikaları "kuruluş" olarak nitelendirmektedir. 13 Ağustos 2001 tarihinden sonraki dönem ise yasal anlamda sendikal oluşumu ifade etmektedir.

Konu Etiketleri: kamu hizmetleri, kamu hizmeti, imar sen, imar sendikası, türk imar sen, türk imar sendikası, imar sendikaları, türkiye imar sendikası, türkiye imar sen, kamu haber, kamu haberleri, memurlar, memurlar haber

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 1028
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 08:46
26-02-2013, 08:46

Türk Ulaşım Sen

Kategori: Sendikalar

Türk Ulaşım Sen Türkiye Ulaşım Sendikası

Türk Ulaşım-Sen, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan milli-manevi değerlere bağlı ve saygılı, demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi, Demokratik ve Laik Cumhuriyete ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalarak Devlet-Millet bütünlenmesini temin etmek suretiyle, toplum ve iş barışını tesis etmeyi, hür Sendikacılık ilkeleri içerisinde, çalışan, üreten yol gösteren ve hak ettiğini alan bir anlayış içerisinde, üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması, ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini koruma geliştirme amacını taşır.

Konu Etiketleri: kamu, kamu hizmetleri, kamu hizmeti, ulaşım sendikası, türk ulaşım sendikası, türkiye ulaşım sendikası, ulaşım sen, türk ulaşım sen, türkiye ulaşım sen, sendikalarımız, sendikalar, türkiye sendikaları, kamu sendikaları

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 812
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 08:34
26-02-2013, 08:34

Türk Emekli Sen

Kategori: Sendikalar

Türk Emekli Sen Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası

Sendika Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda Demokratik ve Atatürk ilkelerinden sapmadan Milli-Manevi değerlere bağlı ve saygılı, Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi, Devlet, Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle toplum, emekli ve iş barışını tesis etmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde, üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme ile Türk Kamu Emeklilerini sendika kanalıyla T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Ekonomik konsey nezdinde temsil ettirmektedir.

Konu Etiketleri: kamu hizmeti, emekli sendikası, türk emekli sendikası, türkiye emekli sendikası, türk emekli sen, emekli sen, sendikalar, emekli sendikaları, türk sendikaları, türkiye sendikaları, sendikalar, kamu emekli sendikaları, kamu emekli sen, kamu hizmetleri

Konu Bilgileri
 • Görüntülenme: 878
 • Yazar: Admin
 • Tarih: 26-02-2013, 08:23
26-02-2013, 08:23

Kıbrıs Türk Memur Sen

Kategori: Sendikalar

Kıbrıs Türk Memur Sen Kıbrıs Türk Memur Sen

3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiğimiz MEMUR-SEN’ in kuruluş çalışmalarına 2002 yaz aylarında başlanmıştır. 40 kurucu üye ile Ekim ayında kurucular kurulunu toplayan sendikamızın kuruluşu 27 Kasım 2002 tarihinde sendikalar mukayyitliğinin onayı ile tamamlanmıştır.

Sendikal alanda ihtiyaç duyulan vizyona geniş ve klasik anlamda ücret sendikacılığının dışında örgütlenebilmek maksadıyla kurulan MEMUR-SEN amaç olarak Kıbrıs Türk Memurunun uluslararası çalışma örgütü (İLO)’nun Dünyada çalışanlar için öngördüğü ve Avrupa Birliğinin müktesebatında yar alan bütün ekonomik, sosyal, kültürel ve sendikal hakların kazanılması yönünde mücadele etmek için kurulmuştur. Böylece geniş bir amaçla yola çıkan örgütümüz özelde kamu çalışanlarının genelde ise tüm emekçilerin daha insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyine ulaşması, daha iyi çalışma koşullarına ve iş yeri güvenliğine sahip olması, çalışanın ve ailesinin sağlığının korunması, çalışanların kesintisiz ve yaşam boyu eğitimi, kamu çalışanlarına siyaset yasağının kaldırılması, üçlü kararname ve partizanca atamalara son verilmesi, her kese çağdaş, tarafsız kamu hizmeti verilmesi için mücadele etmek MEMUR-SEN’ in mücadelesinin temel ilkelerini oluşturmuştur.

Konu Etiketleri: kamu hizmetleri, kıbrıs, kıbrıs memur, kıbrıs kamu, kıbrıs memur, kıbrıs memur sendikası, kıbrıs memur sen, türkiye kıbrıs memur sendikası, türkiye kıbrıs memur sen, memur sen, memur sendikaları, kıbrıs memur haber, kıbrıs memurlar, kıbrıs sendikaları